Medisinsk behandling av hysteri

Hysteri ble, i likhet med de fleste andre kjente sykdommer, behandlet med en rekke forskjellige medikamenter.

Behandlingen kunne være farlig og det var slettes ikke uvanlig at pasienter døde eller fikk kraftig redusert livskvalitet takket være medisineringen.

Kanskje ikke så rart når vi ser på hvilke medikamenter som ble benyttet:

Arsenikk – definert som gift i dag, ett gram er nok giftmengde til å drepe fem mennesker.

Morfin (i til dels store doser) – klassifisert som et alkaloid opioid-analgetikum og et narkotikum.

Kininen – er et legemiddel fremstilt av kinabark (Cinchonae cortex) og kan brukes mot tropesykdommen malaria

Kloroform – Alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding og svelging, mulig økt kreftrisiko.

Kloral – fargeløs oljeaktig væske som er løselig i flere løsningsmidler. Kloral reagerer med vann til kloralhydrat, en tidligere mye brukt sedativ og hypnotisk substans. Stor fare for feildosering, finnes ingen motgift.

Kvikksølv – Kvikksølvforgiftning kan være både akutt og kronisk. Symptomer omfattet skjelving, følelsesmessig ustabilitet, søvnløshet, demens, og hallusinasjon. Undersøkelser har vist at akutt eksponering (4-8 timer) for rent kvikksølv i konsentrasjoner fra 1,1 til 44 mg/m³ førte til brystsmerter, dyspné, hoste, blodspytting, problemer med lungefunksjon, og bevis på lungebetennelse.

Opium – Medikamenter basert på morfinlignende opiumsalkaloider kalles opiater, en undergruppe av opioidene som er forbindelser med morfinlignende effekt. Opium blir omsatt både i det legale og illegale marked, og er opphav til en rekke legemidler.

natriumfosfat

kaliumbromid – var vanlig brukt som muskelavslappende middel og sedativ på slutten av det 19. og begynnelsen av det 20. århundre. Virkningen skyldes bromidionet (natriumbromid er like effektivt). Kaliumbromid brukes i dag av veterinærer som antiepileptisk medisin til hunder og katter.

I høye konsentrasjoner irriterer kalium bromid mageslimhinnen og fører til kvalme og noen ganger oppkast.

Dette er bare noen av medikamentene benyttet, men listen skal inholde de mest benyttede.

Andre stoffer som fks. hasj ble også i perioder benyttet.

At medisiner har bi-virkninger er ikke noe nytt, det har vi vist i all tid og selv i dag regnes bivirkninger som en selvfølge mht. medisiner.

Fks. Er det slik at butikker som selger naturmidler ikke har lov å selge produkter hvor en effekt kan dokumenteres (som fks. Potenspiller) siden det antas at siden de har en virkning, har de også en bivirkning og således kommer inn under legemiddel loven og må selges på apoteket.

Når det er sagt, så har de overnevnte produkter langt mer bivirkninger enn noe annet og disse midlene brukes ikke, eller kun i svært begrenset omfang i dagens medisinering.

Medisinering var den vanligste formen for behandling, men journalene fra Gaustad viser at de hadde til dels lite effekt.

Det omtales en rekke pasienter som var innlagt for hysteri, som etter et år og opp til 4 år, slippes ut igjen, men uten å ha blitt friskere.

De som slapp ut var de heldige… de mindre heldige, risikerte kirurgiske inngrep. Ekstrem behandling av hysteri: Her skal vi se på de mer ekstreme måtene å behandle hysteri på, dette er metoder som ble benyttet først etter at det meste annet var forsøkt