Ekstrem behandling av hysteri

Her skal vi se på de mer ekstreme måtene å behandle hysteri på, dette er metoder som ble benyttet først etter at det meste annet var forsøkt.

Det er viktig å merke seg at hysteri var en vid diagnose som kunne dekke langt mer enn bare mangel på seksuell tilfredstillelse.

Hvor stor del av de som ble behandlet, ble det pga. avvikende seksualitet er umulig å si sikkert, men i all hovedsak var det kvinner som ble behandlet, selv om de fleste ”hysteri symptomene” også kunne ramme menn.

Verdt å merke seg er også at de fleste beskrevne behandlingsformene, i hvert fall de mest ekstreme, er forbeholdt kvinner.

Her beskrives et kapittel av kvinnemedisinsk historie som tilsynelatende er helt glemt, bare 100 år etter.

Den mest ekstreme formen for behandling av hysteri var kirurgiske inngrep.

Dette var ikke uvanlig i Norge og det ble, som Hilde Bondevik viser i sin bok Hysteri Norge, utført flere slike operasjoner på blant annet Gaustad.

Det kan også syntes som om denne typen inngrep var like vanlige på private institusjoner.

Disse inngrepene var mest vanlig i de tilfeller hvor hysteri ble satt i sammenheng med onani, men hvor vanlig det var å benytte kirurgiske inngrep er usikkert, at det forekom er derimot veldokumentert.

Dette kan settes i sammenheng med en over 200 år lang tradisjon hvor man har forsøkt å begrense menneskets seksualdrift ved å benytte seg av virkemidler som skam og angst.

Disse opperasjonene kunne gå fra kirurgisk fjerning av eggstokker, som ble sett på som selve symbolets på kvinners seksualitet, til amputasjon eller etsing av klitoris.

Hysterektomi er et utrykk som fortsatt benyttes og innebærer fjerning av livmoren og noen ganger også eggstokker og livmorhalsen.

Opperasjonen utføres fortsatt flere tusen ganger årlig i Norge av ulike årsaker, som å forhindre kreft, samt sterilisering.

Det er uansett verdt å merke seg at opperasjonen i utgangspunktet ble sett som en behandling av hysteri, derav navnet, som et ekko av en svunnen tid.

I hvilken grad en slik opperasjon påvirker kvinners seksualdrift, diskuteres fortsatt, men de fleste er enige om at en betydelig reduksjon er å regne som normalt.

Fks skriver Euroclinix følgende: ”Hysterektomi forårsaker en fullstendig oppheving eller dramatisk nedslakking av hormonproduksjonen.

Uten disse hormonene vil kvinnen oppleve smerte mens hun har sex på grunn av tørrhet, i tillegg til en enormt redusert sexlyst og andre potensielle dysfunksjonaliteter.”

I dag kan dette behandles med hormon tilskudd, men rundt 1900 hvor dette var et inngrep man utførte nettopp for å redusere kvinnens seksualdrift, var dette naturligvis nettopp hensikten.